Current Position:Tenfu's Tea >> Contact Us
All investor relations enquiries and requests to be directed here .
 
ZHANGZHOU TIANFU TEA INDUSTRY CO.;LTD
Address:Pantuo,Zhangpu,Zhangzhou,Fujian,the PRC
Postal code: 363202
TEL: +86(596)3822198
FAX: +86(596)3822363
E-mail :tenren@tenfu.com
ZHANG PU TIAN FU TEA GARDEN CO.,LTD
Address:Chitu,Zhangpu,Zhangzhou,Fujian,the PRC
Postal code: 363212
TEL: +86(596)3866518
FAX: +86(596)-3866519
JIAJIANG TENFU TEA GARDEN CO.,LTD
Address:Qingzhou,Jiajiang,Leshan,Sichuan,the PRC
Postal code: 614100
TEL: +86(833)5910666
FAX: +86(833)5910110
E-mail : tsc@tenfu.com